SILNIČNÍ KONTROLY V OKOLNÍCH STÁTECH

KONFERENCE

se koná ve středu 12. 6. 2019

v Brně na výstavišti BVV, sál MORAVA

pod záštitou Ministerstva dopravy ČR

Jak se provádí kontrola nákladní dopravy na silnici v okolních státech? 

Vyjadřovat se budou zástupci
z Německa a Rakouska


PROGRAM

Co se obvykle u nákladní dopravy porušuje a kolik se za to platí?

Jsou naši řidiči v okolních státech šikanováni kontrolními orgány?

Existují rozdíly v požadavcích jednotlivých okolních států? Jaké to jsou?

Německo a Rakousko jsou významnými sousedy České republiky, kam míří denně tisíce
našich vozidel. Zároveň jsou obě země známy aktivním výkonem státního odborného dozoru a řidiči zde musí počítat s důslednými silničními kontrolami. Protože se při nich setkávají s postupy, které jsou odlišné od praxe, kterou známe z domova, pozvali jsme zástupce kontrolních složek z obou zemí, aby seznámili účastníky konference s důležitými pravidly a diskutovali s nimi o zjištěných závadách a kontrolních postupech. Věřím, že to může být cesta k odvrácení zbytečných pokut a postihů.


Téma 1

Kontroly dodržování doby řízení a odpočinku

 • U kamionů se vždycky kontroluje doba řízení a odpočinku. Přestávky jsou víceméně jasné, ale co denní a hlavně týdenní odpočinky v kabině vozidla?
 • Jak má řidič zdůvodnit odchylku od předepsaných limitů?
 • Co když má řidič 2 týdny dovolenou? Nebo když je nemocný?
 • Předpokládáme, že rozhodující jsou vždy data na kartě a v tachografu! Ale jaký je názor kontrolních složek v jednotlivých státech?
 • Za jakých podmínek se připouštějí odchylky od stanovených limitů?

Téma 2

Používání tachografů a karet řidičů

 • Budou od 15. 6. 2019 prováděny zvláštní kontroly smart tachografů?
 • Členské státy jsou povinny odhalovat manipulace s daty a tachografy. Ale nepřehánějí to někdy?
 • Může být tachograf v rámci kontroly vymontován?
 • Jak je respektován ruční záznam při závadě tachografu a náhradní výtisk při ztrátě karty?
 • Proč vlastně kontrolují v zahraničí, jestli český dopravce stahuje v limitu data z karty řidiče a z přístroje?
 • Bude již od června využívána možnost dálkového stažení dat z nových inteligentních tachografů?

Téma 3

Silniční technické kontroly

 • Podle jakých standardů či metodik se kontroluje zabezpečení a uložení nákladu?
 • Používá kontrolní složka nějakou pomůcku na určení počtu úvazů (kurtů)?
 • Jaký dokad je vyžadován u certifikovaných nástaveb?
 • Je při kontrole dokladů vyžadován protokol z STK a údaje o rozměrech?
 • Může být v konkrétním státě odebrán doklad o technické způsobilosti nebo dokonce registrační značka?
 • Kdy je vozidlu znemožněna další jízda a jak má řidič postupovat?

Chcete se konference zúčastnit?

8.30 hod.
Registrace, welcome coffee

9.00 hod.
Zahájení, úvodní slovo

11.30 - 12.30 hod.
Oběd

15.00 hod.
Diskuze, závěr

Ke každému tématu se vyjádří

zástupci z jednotlivých zemí

Připravte si otázky pro znalce/profesionály/experty/specialisty
z okolních států..

Simultánní tlumoční


Vstupní slovo

Jan Medveď

Vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA z.s.

NĚMECKO

Bettina Spies

Vedoucí oblastní pobočky Drážďany

Außenstelle Dresden Bundesamt für Güterverkehr (BAG)

NĚMECKO

Patrick Lange

Vedoucí oddělení silničních kontrol v Sasku

Bundesamt für Güterverkehr (BAG)

RAKOUSKO

Erwin Weidinger

Vrchní inspektor oddělení dopravní policie pro kontrolu vozidel a nákladní dopravy

Zemské policejní ředitelství Dolního Rakouska

RAKOUSKO

Stanislav Janeček

Oddělení služeb zákazníkům

ASFINAG

Moderátor

Vojtěch Hromíř

generální tajemník Sdružení

Sponzoři akce

Vstupenky

Pro zakoupení nám můžete zatelefonovat, napsat email nebo se registrovat a zaplatit hned

Členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA

3 600 Kč

Ostatní

4 400 Kč

Cena uvedena bez DPH

Kde se konference koná?

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 405/1, Brno

Konferenční sál Morava

se nachází v centru veletržního areálu,

v přízemí pavilonu A3

Parkování ZDARMA

v těsné blízkosti sálu

Pro více informací kontaktujte

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.

Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4

Bc. Iva Jančíková

tel: 241 040 139
email: iva.jancikova@cesmad.com

Bc. Veronika Kudová

tel: 241 040 173
email: veronika.kudova@cesmad.com